Algemene voorwaarden

De Gemeente Groningen (platform Leven in Stad) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

 

Fouten melden

Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. We behandelen uw bericht binnen twee werkdagen.

 

E-mail gedragslijn

Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, behandelen we dit conform onze e-mail gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

 

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 

Statistieken

De gemeente Groningen gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

 

Copyrights leveninstad.nl

De inhoud van de website is eigendom van de gemeente Groningen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.

Stad Groningen Stadclickt

De website Stadclickt gaat over Stadjers, studenten en de dingen in de stad waar we trots op zijn.

Bezoek ons voor blogs en video's over alles wat Groningen zo bijzonder maakt.

Click't bekijken