Beleid tegen overlast

De Gemeente Groningen doet er alles aan om overlast tussen studenten en andere Stadjers te voorkomen.

Hiervoor werkt de gemeente samen met meerdere partijen, zoals het Meldpunt Overlast en Zorg en de politie en onderhoudt de gemeenten contacten met bewoners.

 

Wie is er verantwoordelijk?

De gemeente Groningen stelt eisen aan de kamerverhuur. Inspecteurs van de gemeente Groningen, de brandweer, de politie en Meldpunt Overlast en Zorg werken nauw samen om structureel overlast aan te pakken.

Ook onderhoudt de gemeente contacten met studentenverenigingen/organisaties, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Gronigen en woningbouwcorporaties. Samen kijken we naar de verwachte ontwikkeling van het aantal studenten in de stad en wat dit betekent voor de huisvesting.

Ook zet de gemeente fietsrekken neer bij kamerverhuurpanden en staan huurteams via de Groningerstudentenbond (GSB) (wanneer dat nodig is) huurders bij in huurgeschillen.

Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij bewoners en studenten zelf. De meeste overlast voorkom je nog door elkaar te leren kennen, door rekening met elkaar te houden en elkaar aan te spreken op gedrag wanneer nodig.

 

Toezicht en controle

De gemeente controleert de particuliere kamerverhuurmarkt op bijvoorbeeld illegale kamerverhuur. door inspecties en controle van de Gemeentelijke Basis Administratie.

De brandweer controleert bij 5 of meer kamers of de brandveiligheid in orde is.

De inspecteurs van de gemeente Groningen, politie en Meldpunt Overlast en Zorg werken nauw samen om structureel overlast aan te pakken. Daarvoor zitten zij regelmatig bij elkaar om overlastmedelingen te bespreken en acties te ondernemen. Bij de politie werken twee studentcontactfunctionarissen. Zij lichten bewoners voor en bezoeken panden waar regelmatig overlast is. Ze vertellen op Twitter over hun dagelijkse werk.

Wanneer overlast wordt gemeld, en door politie geconstateerd, dan wordt de eigenaar van de betreffende woning per brief door de gemeente aangeschreven. Bij veel eigenaren heeft dit effect, omdat ze vaak niet op de hoogte zijn van de overlast. Wanneer sprake is van structurele overlast en er voldoende dossier is opgebouwd kan de gemeente eventueel tot intrekken van de onttrekkingsvergunning overgaan. Het is daarom belangrijk dat bewoners, naast het zelf aanspreken van de veroorzakers, de overlast ook melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast en politie.

Stad Groningen Click't

De website Click't gaat over Stadjers, studenten en de dingen in de stad waar we trots op zijn.

Bezoek ons voor blogs en video's over alles wat Groningen zo bijzonder maakt.

Click't bekijken