Meld overlast

In een stad met zoveel mensen is het heel normaal dat je elkaar ziet of hoort. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar dit wordt het soms wel.

Leefgeluiden van de buren zijn nog geen overlast. Lawaai, brandgevaar en andere gevaarlijke situaties zijn dit wel. De gemeente Groningen doet er alles aan om overlast te voorkomen en te bestrijden. Maar wat als ergernissen vaker voorkomen?

Stap 1: In gesprek

Praat met elkaar, want de buurman weet misschien niet eens dat hij overlast veroorzaakt. Wacht er niet te lang mee, want dan wordt de ergernis alleen maar groter. Blijf rustig en redelijk. Immers: boosheid roept vaak alleen maar meer boosheid op.

Stap 2: Meldpunt Overlast

Als praten niet helpt en de overlast blijft, bel of mail dan met Meldpunt Overlast en Zorg. Het meldpunt registreert de klacht, geeft deze door aan de juiste instantie en houdt u op de hoogte van de oplossing. Goed om te weten: uw gegevens komen niet terecht bij degene waarover uw melding gaat.

Stap 3: Als het uit de hand loopt

Neem dan contact op met de studentencontactfunctionarissen van Politie Groningen; op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken via 0900-8844 of studentencontactfunctionaris@groningen.politie.nl.

Stad Groningen Click't

De website Click't gaat over Stadjers, studenten en de dingen in de stad waar we trots op zijn.

Bezoek ons voor blogs en video's over alles wat Groningen zo bijzonder maakt.

Click't bekijken